Τα σκάφη μας

Για την ενοικίαση χρειάζεται δίπλωμα οδήγησης και οδηγός άνω των 21 ετών.